uleva
Osobní konzultant – Praha
český
English
Úvodní stránka     O mně     Služby     Akce     Proč já     Reference     Články     Otázky a odpovědi     Kontakt

Komunikace

 
Komunikace

Komunikace se stává v životě často tématem číslo jedna a do popředí vystupuje zejména v souvislosti s obchodním jednáním. Je to logické. Ale ve skutečnosti bychom o komunikaci mohli říct, že je základní ingrediencí života samotného. Proč tomu tak je? Pojďme se na komunikaci podívat s lupou v ruce.

Co vlastně komunikace je?
Nejsou to jen slova, je to i dotyk, pohled. Když nás něco bolí, instinktivně se bolestivého místa dotýkáme, snažíme se s ním komunikovat. Něžné pohlazení někdy sdělí naši lásku lépe než ta nejkrásnější slova. Komunikujeme i se svým prostředím. Když se dotkneme volantu auta, dostáváme se do komunikace se svým autem. Se svým okolím komunikujeme také pohledem, víme, kudy vede cesta a jestli je schůdná, a to nám umožňuje lépe se orientovat a zvládat své každodenní záležitosti. K orientaci a komunikaci nám pomáhá i sluch. Proto jako řidič nemám příliš ráda chodce, kteří pobíhají se sluchátky na uších a nevnímají, co se kolem nich děje. Slyšet a neslyšet přibližující se auto může rozhodnout o životě či smrti. A komunikovat s autem přímým střetem bych neviděla jako tu nejvhodnější formu.

Komunikace prostupuje náš život. Proto je to téma velmi obsáhlé a široké a rozhodně ne na jeden článek. Dnes bych se na komunikaci ráda podívala z hlediska jednotlivých oblastí života a v příštích článcích se budu věnovat jejím jednotlivým částem a také podrobněji jednotlivým oblastem jejího použití.

V minulosti se komunikace často chápala především jako schopnost mluvit. S množstvím nejrůznějších knih, školení a kurzů na toto téma už je dnes mnohem jasnější, že schopnost mluvit nestačí. Nedílnou součástí komunikace je také schopnost skutečně naslouchat, vnímat a reagovat na to, co k nám přichází.

Komunikace a miminko
Už miminko, přestože ještě neumí mluvit, s námi komunikuje. Každá maminka to zná a brzy ví, co který projev jejího chlapečka nebo holčičky znamená. Ať už jde o pláč, vrnění, zamračení nebo úsměv, zamávání, určitý pohled. Každé miminko má vlastní způsob, jak nám sdělit svůj pocit, svou radost nebo trápení. Když se naučíme jeho způsob dobře „číst“, budeme s ním už od malinka budovat velmi dobrý, láskyplný a pevný vztah. Na druhou stranu i ono vnímá naši komunikaci. Možná nerozumí slovům, která říkáme, ale rozhodně vnímá náš postoj, naši emoci, naše gesta, úsměv a přiměřeně na ně reaguje. Proto mají domácí hádky už na miminko negativní vliv. Nerozumí sice vašim nadávkám, ale rozumí emoci, která je provází. Upřímně řečeno nevím, kde se vzal zvyk na miminka různě šišlat a pitvořit se, ale pravděpodobně to má něco do činění s tím, že před námi leží malý zázrak, drobounké tělíčko. Takže naši řeč tak nějak „zdrobňujeme“. Ale naše miminko nás nebude vnímat o nic líp, když budeme takovým způsobem měnit náš běžný způsob mluvy. Co chceme tomu malému zázraku sdělit? Naši lásku a obdiv, jak jsme šťastní, že je s námi? To nejlépe vyjádří náš postoj a láskyplná, normálně vyřčená slova, která si ten drobeček spojí s naší emocí. Navíc nás děti od nejútlejšího věku napodobují. To znamená, že i naši řeč se snaží napodobovat, snaží se napodobit náš pohyb úst, všechno, co děláme. A nejde nám přece o to, aby naše dítko později šišlalo a pitvořilo se.

Komunikace s dětmi
Jeden z velkých problémů při komunikaci s dětmi je, že jejich komunikaci často přehlížíme nebo odbýváme. Máme starosti, povinnosti, jsme „v běhu“ a to, že se na květině právě usadil nádherný motýl, pro nás teď není vůbec důležité. Ale pro naše dítě ano. Objevuje krásy života a světa, jeho zájem se pro něj stává středem vesmíru a je krásné, že s námi svůj pohled a radost chce sdílet. I když jsme ve spěchu, máme hodně co na práci, vždycky bychom měli věnovat alespoň tu minutu času, abychom dítěti dali najevo, že ho slyšíme, že víme, jak se mu ten motýl líbí a jak je úžasný. Proč je to tak důležité? Čím častěji budeme, i když neúmyslně, ignorovat to, co nám dítě říká, tím nižší bude jeho ochota s námi komunikovat. Může nabýt dojmu, že jeho svět nás nezajímá, může se začít uzavírat do sebe nebo naopak může zlobit jen proto, aby si naši pozornost získalo. Když totiž převrhne hrnek plný kakaa, tak si toho maminka rozhodně všimne. A čím bude starší, tím obtížnější pro nás bude, se do „jeho světa“ dostat.

Problematických věcí je v komunikaci s dětmi mnohem víc. Jednou z dalších v řadě je účast dítěte na setkání dospělých. Pokud se návštěvy nebo setkání účastní více dětí, je z poloviny vyhráno a vše je jednodušší, protože děti si mohou hrát spolu. Ale i tak se může stát, že dítě přijde a chce se s námi podělit o svou radost za hry, ukázat namalovaný obrázek nebo prostě jen má žízeň či hlad. Odbývat dítě slovy: „Teď nás nech, teď mluví dospělí“ atd. je způsob, jak v dítěti vzbuzovat pocit menší důležitosti a vede to k jeho snaze se prosadit za každou cenu, nebo k pocitu osamělosti. Jinými slovy, odbývat dítě s tím, že ty naše, dospělácké, problémy a věci jsou důležitější, přispěje zpravidla jen k tomu, že dítě si naši pozornost začne vynucovat, nebo se naopak stáhne do sebe. Někdy opravdu není dost prostoru na to, abychom se na jeho namalovaný obrázek právě teď podívali, v takovém případě mu lze říci, že se na to podíváme, až přijdeme domů nebo po večeři atd. Nebo že není čas si právě teď popovídat o tom, co je pro něj tak důležité. Můžeme to udělat stejně, domluvit se na čase, kdy ho vyslechneme. Ale určitě na to po příchodu domů nebo v dohodnutém čase nesmíme zapomenout. I dítěti lze vysvětlit, že napřed to dopovídáme se strejdou a potom se mu budeme věnovat. A když to uděláme v klidu a s láskou, nezpůsobí to žádný problém. Dítě je vnímavé a naučí se respektovat, že někdy potřebujeme dokončit něco jiného, než se budeme věnovat jemu, že jsou tady i další lidé, kteří do našeho života patří. Jen je třeba dodržet, že když dokončíme nákup, platbu, telefonát, dovaříme oběd, svou pozornost mu skutečně dáme. A když sami budeme respektovat jeho právo na to napřed něco dokončit, než se bude věnovat nám a tomu, co od něj vyžadujeme, získáme i jeho respekt k našim záležitostem.

Komunikace s teenagery
Pokud máme s dětmi dobrou komunikaci od malička, v období dospívání by neměly nastat zásadní problémy. Když i přesto přijdou, je třeba znovu vybudovat důvěru, dítěti skutečně naslouchat, neznehodnocovat a neshazovat jeho problémy a sny, které se nám mohou zdát někdy malicherné a bláznivé. Vždy je potřeba se opravdu zajímat. A tím nemám na mysli rutinní: „Co bylo ve škole?“ A způsobem, který nebude znehodnocovat jeho vnímání světa, mu zároveň vysvětlit naše hlediska a problémy, abychom dosáhli většího porozumění na obou stranách. Ke komunikaci s teenagerem, a vlastně s každým člověkem, nelze přistupovat s hlediskem „můj pohled na svět je důležitější a pravdivější než tvůj“.

Komunikace a partnerský vztah
V partnerském vztahu to bez upřímné, otevřené komunikace dlouho nejde. Na začátku vztahu se přirozeně o partnera zajímáme, povídáme si o všem, co děláme, s čím se potkáváme, co plánujeme. Tento zájem by se nikdy neměl vytratit. Neměli bychom ve vztahu začít žít tak trochu každý sám, dostat se do situace, kdy každý máme svou práci, své kolegy, své sny a doma si povídáme jen o tom, co uděláme o víkendu, kam pojedeme na dovolenou a o dětech. V zásadě by v partnerském vztahu nemělo existovat: „To jí/jemu nemůžu říct“. Měli bychom být schopni spolu mluvit o všem, počínaje tím, co se nám líbí a nelíbí v sexu, jací muži a ženy nás přitahují, koho máme a nemáme rádi a proč, jak vypadá náš vysněný svět a konče našimi nejtajnějšími sny. Vztah, ve kterém nejsou žádná komunikační tabu, se stává velmi silným a může překonat i ty největší překážky a bouře.

Komunikace a práce
Jak už jsem naznačila, nejsou to zdaleka jen obchodníci, kdo potřebuje schopnost dobře komunikovat. Nadřízený, který není schopen v klidu vyslechnout své podřízené, může dělat nesprávná rozhodnutí, protože nemá dostatek správných informací. Může důvěřovat těm, kterým by tolik důvěřovat neměl, a naopak. To, že nebude se svými podřízenými komunikovat, může snižovat jejich ochotu pracovat a jejich výkonnost, protože k němu budou mít negativní vztah. A přitom to může být velmi schopný, vynikající manažer s brilantními nápady. Schopnost komunikovat se týká také schopnosti jasně sdělit své myšlenky tak, aby je druzí správně pochopili. Pro každého člověka, který řídí tým jakékoli velikosti, je tato schopnost nezbytná.

Ale zdaleka to neplatí jen pro vedoucí pracovníky a manažery. Stejně tak recepční, dělník, poslíček, jeden každý z nich by měl být schopen jasně vyjádřit své potřeby, případně nápady na zlepšení a neměl by mít strach o nich komunikovat.
A zároveň každý z nás potřebuje schopnost naslouchat a dobře vnímat, co je komunikováno k němu. Existuje nepřeberné množství nedorozumění, která vznikla jen díky tomu, že někdo něco přeslechl, přehlédl nebo nepochopil správně. A důsledky jsou rozličné, od drobné hádky až po ztracené investice. Kolikrát se stalo, že jedna přehlédnutá věta ve smlouvě, která nebyla dobře vyjasněna, dostala člověka do vážných problémů. A můžeme si tisíckrát stěžovat, že ten druhý nás napálil. V podstatě ano, ale kdybychom dobře vnímali, co smlouva komunikuje, nikdy bychom v těch potížích nebyli.
Výše uvedené zahrnuje základní oblasti života. Rozhodně nejsou všechny. Komunikace je jednoduše součástí každého okamžiku našeho života.

Co můžete očekávat v dalších článcích? Více informací o komunikaci v podnikání a její roli v marketingu; co je to potvrzení a proč je důležité; co jsou základní faktory, které v žádné komunikaci nesmí chybět; co je skutečné porozumění a jak ho dosáhnout; jak předcházet nedorozumění; proč nefunguje samotné mluvení; jak souvisí komunikace a emoce; pozorování versus hodnocení.
 
Autor: Milena Bildová
abgrenzung

Bezplatnou Konzultaci
... nebo vyplňte tento formulář
a nechte si e-mailem zaslat bezplatné zhodnocení a návrh řešení vaší situace:

Jméno:
E-mail:
Vaše situace:
 

abgrenzung

Kontaktujte mne a domluvte si bezplatnou konzultaci


© Milena Bildová / Telefon (00420) 222 783 144 / Mobilní telefon: (00420) 604 328 800 / Adresa: Vamberská 263, 199 00 Praha 9