uleva
Osobní konzultant – Praha
český
English
Úvodní stránka     O mně     Služby     Akce     Proč já     Reference     Články     Otázky a odpovědi     Kontakt

Lidský duch

Lidský duch

I přesto, že žijeme v hodně materialisticky založeném světě, existuje mnoho lidí, kteří se zabývají dušení stránkou života a duchovní podstatou člověka. Duch je v každém případě něco, co si nemůžeme osahat, nemůžeme si to prohlédnout, a tak je poměrně snadné jeho existenci ze života tak trochu vytěsnit. Mnoho dnešních filozofií a teorií pracuje jen a jen s mozkem a jeho funkcí.

Ale lidský duch je cosi úžasného a velmi velmi silného. Je to on, kdo je schopen uvažovat, vyhodnocovat, dělat závěry a rozhodnutí. Využívá k tomu samozřejmě mysl, naše zkušenosti z minulosti, a prostřednictvím mozku pak řídí naše tělo. Ale je schopen i existence nezávislé na těle. Jsou lidé, kteří mají zkušenosti s exteriorizací (to je doba, kdy je bytost mimo své tělo a řídí ho zvenku). To přináší jiná, nová hlediska a odlišnou úroveň kvality života.

Existenci ducha lze vědeckými pokusy prokázat jen těžko, protože je to nehmotná stránka člověka. Z fyzikálního hlediska je to vlastně nic. A přesto má výše uvedené schopnosti.

Jedním z jednoduchých důkazů o existenci duše je, když si zkusíme vybavit třeba nějakého psa, kterého jsme v životě viděli. Když zavřeme oči, můžeme ho vidět, jak sedí, nebo běhá nebo štěká, prostě tak, jak jsme ho v dané době vnímali. Někdo má vybavení lepší, někdo horší. Ale základní otázka je: „Kdo se na něj dívá?“

Vlastní přesvědčení o tom, zda jsem nebo nejsem duchovní bytost, souvisí s vědomím. Úroveň tohoto vědomí je u každého člověka jiná. Někdo si je své existence jako ducha naprosto vědom, někdo si tím není úplně jistý a někdo je přesvědčen, že nic takového neexistuje.

Setkala jsem se s klienty, pro které byla jejich existence jako duchovní bytosti naprosto zřejmá, s klienty, kteří říkali, že mají duši, i s klienty, kteří se považovali jen za tělo. Jak na sobě pracovali, postupně sami pro sebe objevovali svou vlastní podstatu a vědomí své vlastní existence jako duchovní bytosti. Toto vědomí nelze nikomu vnutit, lze ho jen nabýt. Ale pozor, jakmile ho jednou nabudete, už nikdy nebudete stejní.

Schopnosti ducha

Schopnosti lidského ducha jsou v podstatě neomezené. Schopnosti, které máme tendenci někdy řadit do oblasti mystiky nebo něčeho nadpřirozeného, jsou nám bytostně vlastní, jen je máme potlačené. Mezi takové schopnosti patří třeba telepatie. V podstatě je to schopnost nás jako ducha spojit se s jiným duchem na dálku. I přes to, že jsou naše schopnosti do velké míry potlačené, existují v našich životech chvíle, kdy se projeví. Například téměř každý zažil situaci, kdy na někoho myslel a vzápětí mu ten člověk zavolal, nebo se náhodou potkali. Já třeba někdy u lidí, kteří jsou mi velmi blízcí, vím, co dělají. Jednou jsem takhle „vyděsila“ svého dobrého kamaráda, protože jsem se ptala, jak bylo včera na večírku a on nemohl pochopit, jak vím, že byl na večírku, a já mu to nedokázala vysvětlit. Ale fakt byl, že jsem to opravdu věděla.
Ale ve skutečnosti ani na tom není nic mystického. Nevnímáme totiž jen pomocí smyslů (zrak, sluch, hmat, čich a tak dále). Jako bytosti vnímáme i mimosmyslově, a to buď vědomě, nebo nevědomě. A takové vnímání pak nazýváme například intuicí nebo ho považujeme za cosi zázračného. Přesto je to ale jen vědomí. Vědomí vlastní existence, vědomí toho, co je kolem nás, a schopnost takové vjemy bleskově vyhodnotit.

Lidský duch a jistota

Žijeme ve světě, který nám moc jistot neposkytuje. Protože pochopitelně chceme zabezpečit své rodiny, chceme, aby se nám dařilo v práci, chceme mít dobré vztahy, často hledáme něco, co by nám dalo jistotu, že tomu tak bude.
 
Ale ve skutečnosti jediná skutečná jistota leží v nás samotných. Je o síle našeho ducha, o jeho vědomí. Skutečná jistota spočívá v tom, že něco s jistotou víme. Lidé, kteří si byli jistí tím, že dosáhnou úspěchu, ho dosáhli. Každý z nás má v životě oblasti, ve kterých takovou jistotu má. Jen to někdy nepozorujeme, protože jsou to právě ty oblasti, o kterých často ani neuvažujeme, protože prostě víme, že to tak je. Možná jste potkali lidi, které nikdo nikdy nepodvedl ani neokradl. A oni nemají ani v nejmenším jakoukoli úvahu o tom, že by se jim to někdy mohlo stát.

Média nás takových jistot a vědění dovedou velmi dobře zbavovat. Souhlasím s tím, že informovanost je nezbytná, ale čím víc budeme číst a slyšet o tom, jak se krade, jak hospodářství upadá, jak stoupá kriminalita, jak je nebezpečné to nebo ono, tím víc začínáme souhlasit s tím, že to tak je. A funguje to tím spíš, že zprávy se zaměřují zejména na to negativní a neinformují o tom pozitivním. Samozřejmě, že není řešení dění kolem nás ignorovat. Ale tato vyhraněnost vytváří začarovaný kruh a člověk se ocitá hlouběji a hlouběji v pasti. Řešením je nesouhlasit.

Kdysi mi jeden můj dobrý přítel vyprávěl o městě, které je na hranicích Kanady a USA. Přiznám se, že si název města nepamatuji. Nicméně v kanadské části lidé nezamykali domy, černí a bílí tam žili bez problémů společně a kriminalita byla na velmi nízké úrovni. V části na území USA měli obyvatelé zbraně, černí a bílí spolu neustále bojovali, domy se samozřejmě zamykaly a kriminalita byla vysoká. V čem byl rozdíl? Na americkém území média neustále informovala o tom, jaká nebezpečí obyvatelům hrozí, jak bílé ohrožují černí a naopak. V kanadské části média nic takového nedělala.

Jsou obchodníci, kteří když ztratí klienta nebo když jim klient couvne od téměř uzavřené smlouvy, upadnou do deprese. A jsou obchodníci, kteří se v téže situaci rozhodnou, že budou mít dva lepší klienty. Vždy je to o tom, jak se k tomu člověk postaví, a ten, kdo o tom rozhoduje, je duch.  

Jistotu nám nedá nikdo zvenku. Přátelé a rodina nás mohou povzbudit, dodat nám odvahu, ale nedají nám jistotu. Ta jistota je skutečně v nás a tou skutečnou silou, která nás dovede k úspěchu, je víra v sebe sama. Je to takový poklad, který bychom si měli hýčkat.

Co naše duchovní schopnosti omezuje a ovlivňuje?

Tisíce lidí četly knihu Tajemství a snažily se použít ji pro zlepšení svých životů. Někomu se to daří velmi dobře a někdo selhává. Proč tomu tak je? Není to jen o tom, že ti první pro to i něco dělají, protože stejně tak pro to mnohdy něco dělají i ti druzí. Klíč leží skutečně v jistotě, vědění a vědomí, že toho, co chceme, skutečně dosáhneme.

Lidé si často představují svůj sen, ale někde v koutku duše tomu pořád nevěří. Zkrátka tu jejich krásnou představu nahlodávají pochybnosti. A někdy si takových pochybností dokonce ani nejsou vědomi. Kde se takové pochybnosti berou? Někdy může být příčina tak jednoduchá, jako že člověku v dětství říkali, že je k ničemu a ničeho nedosáhne. Ale když budu úplně upřímná, tak většina pochybností má kořeny v hlubší minulosti a je kombinací nejrůznějších situací, které jsme prožili. Lidský duch je velmi silný. Nelze jej zlomit jen tak. K tomu, aby nakonec sám uvěřil, že schopný není, je potřeba mnoho situací a mechanizmů. A krutá pravda je, že by se to nikdy nestalo, kdyby tomu člověk nakonec sám neuvěřil a nesouhlasil s tím. Pokud jste viděli Matrix, možná si vzpomenete na scénu, kdy Neo ve virtuální animaci spadl a skutečně se zranil a cítil bolest. A na otázku „jak je to možné“, dostal odpověď, že pro něj to skutečné je. S čím souhlasíme, čemu věříme, to je pro nás skutečností. A platí to v pozitivním i negativním smyslu.

Za dobu své existence duchovní bytost udělá mnoho závěrů a rozhodnutí a velmi často jsou i protichůdné. Proto jednouché věci, jako je vizualizace svých cílů a snů a rozhodnutí, že budu mít dobrou práci, dosáhnu bohatství a tak podobně, někdy zdánlivě nefungují. Navíc se duch setkal za dobu své existence s mnoha intrikami a mechanizmy, jejichž cílem bylo ho přesvědčit o tom, že není tak schopný, jak ve skutečnosti je.

Cesta, jak navrátit bytosti její skutečné schopnosti, je takové věci v minulosti odhalit. Ty pak ztratí svou sílu. Možná to vypadá složitě. Pravda je, že to nejde udělat jedním skokem z bodu 0 do bodu 100. Je to jako kráčet po schodech, na každém dalším stupni je člověk o něco schopnější, o něco vědomější. Pomoci člověku dosáhnout lepších vztahů, většího úspěchu v práci, lepší životní úrovně nemusí trvat dlouho. Pomoci mu odhalit jeho skutečně plný potenciál tak, aby ho mohl plně využít, je trochu výzva a může to nějakou dobu trvat, ale vždy je možné toho dosáhnout.  

K tomu, aby se člověk dostal o kousek výš, může stačit začít nesouhlasit s tím, že něco nejde nebo že toho nelze dosáhnout. I to může být relativně těžké, když se o to člověk pokouší sám. V takovém případě je dobré vyhledat pomocnou ruku.

Autor: Milena Bildová


abgrenzung

Bezplatnou Konzultaci
... nebo vyplňte tento formulář
a nechte si e-mailem zaslat bezplatné zhodnocení a návrh řešení vaší situace:

Jméno:
E-mail:
Vaše situace:
 

abgrenzung

Kontaktujte mne a domluvte si bezplatnou konzultaci


© Milena Bildová / Telefon (00420) 222 783 144 / Mobilní telefon: (00420) 604 328 800 / Adresa: Vamberská 263, 199 00 Praha 9