uleva
Osobní konzultant – Praha
český
English
Úvodní stránka     O mně     Služby     Akce     Proč já     Reference     Články     Otázky a odpovědi     Kontakt

Otázky a odpovědi

 
Často kladené otázky

Jak bych se měl připravit na sezení?
Pro sezení je potřeba pouze být dobře odpočinutý (vyspalý) a najezený. Není třeba žádná speciální dieta, jen doporučuji dostatek proteinů. Dobré je doplnit také vitamíny, pokud jich člověk ve stravě nemá opravdu dostatek, a to zejména B1, C, E a minerály. Dostatkem spánku se myslí alespoň 7 hodin denně, tak aby se člověk cítil opravdu odpočinutý. 24 hodin před sezením žádný alkohol. Prospěje i trochu pohybu, protože ten pomáhá vstřebávání živin a vitamínů.

Kolik sezení stojí?
1.200 Kč na hodinu. Množstevní slevy jsou samozřejmostí.

Jaká je vaše kvalifikace?
Jako konzultant jsem studovala několik let v zahraničí. Vzdělání se dělí na několik tříd a pro získání platného certifikátu určité třídy musíte prokázat v praxi výsledky. Já jsem certifikovaný konzultant třídy V.

Jaké metody používáte / Jak to funguje?
Používám technologii L. Rona Hubbarda, který se od padesátých let minulého století až do své smrti věnoval výzkumu lidské mysli a vypracoval technologie, které člověku pomáhají odstranit bariéry bránící mu ve šťastném a plnohodnotném životě. Tyto bariéry se skrývají v jeho podvědomí. Jde o přesné procesy, které pomocí pouhé komunikace mezi klientem a konzultantem pomáhají člověku odhalit jeho podvědomí. Vše probíhá při plném vědomí. V sezení jsou přítomni pouze konzultant a klient a probíhá na místě, kde je nebude nic rušit. Konzultant pokládá klientovi otázky a ten na ně hledá a nachází odpovědi, které potom konzultantovi sdělí. Konzultant tyto odpovědi nijak nehodnotí, klient objeví pravdu a souvislosti sám.

Co způsobuje, že je vaše terapie úspěšná?
Základním axiomem je, že to, co nás může ovlivňovat, je to, co neznáme. A když je odhalena pravda, potíže zmizí. Já s lidmi neřeším důsledky, ale pomáhám jim podívat se na příčiny, na to, co je v životě ovlivnilo a „zavedlo“ tam, kde jsou. Důsledky se používají jen jako vodítko k přičinám.Technicky vzato: když máme v nějaké oblasti života traumatické, negativní prožitky, začneme se na svět chtě nechtě dívat „skrz“ tyto prožitky. To mění náš postoj k životu a tudíž i naše chování. A kromě toho nám každá taková zkušenost bere životní sílu, která má tendenci se v takových zkušenostech „zapouzdřit“. Tím, že se na ně člověk s pomocí konzultanta znovu podívá, nejen objeví „zapomenutou“ pravdu, ale zároveň se uvolňuje i jeho životní síla a on se tedy znovu stává silnějším a schopnějším.

Předepisujete léky?
Ne. Léky jsou někdy v životě nutné, jako v případě antibiotik nebo při akutní nemoci. A jejich předepisování patří do rukou lékařů. Ale psychofarmaka jen potlačují symptomy a projevy přítomného problému, ve skutečnosti celou věc neřeší. Já člověku vracím jeho životní energii a pomáhám mu odhalit a tedy odstranit příčiny toho, co ho trápí.

Užívám léky. Je to pro terapii překážkou?
Obecně platí, že léky proti bolestem nebo na spaní či uklidnění jsou problematické, protože utlumují a brání schopnosti vybavování. Týden před terapií je třeba žádné takové léky neužívat. U léků např. na srdce, vysoký tlak to neplatí. V případě akutních stavů, které léky vyžadují, lze zpočátku udělat jednoduché procesy, které pomáhají ulevit od bolesti a pomáhají tělu v uzdravení, a teprve potom přikročit k terapii samotné.  Každý případ je třeba posoudit individuálně.

Jsem starý/á. Mohu i přesto podstoupit sezení?
Jistě. Program a délky sezení je třeba jen přizpůsobit vašemu věku a vitalitě.

Je vaše poradenství vhodné pro každého?
V podstatě ano. Je jen třeba, aby byl člověk ochotný spolupracovat. Pasivní očekávání, že se něco stane samo nebo že já sama způsobím nějaký zázrak, nefunguje. Problematické mohou být případy, kdy člověk dlouhodobě užívá psychofarmaka či antidepresiva nebo má za sebou dlouhodobou psychiatrickou léčbu. Takové případy je třeba individuálně posoudit. Nemohu pomoci člověku, který má za sebou elektrošoky nebo lobotomii.

Jak mi vaše poradenská sezení pomohou?
Obecně řečeno, pomohou zvýšit emoci, vytrvalost, odolnost vůči okolním vlivům. Tím, že vrací životní sílu ztracenou v negativních prožitcích, odstraní únavu, vyčerpanost a vrátí vitalitu a chuť do života. Umožní postupně víc  a víc využívat vlastní potenciál a dosahovat svých snů.  Přesněji řečeno, mohou pomoci odhalit příčiny problematických vztahů a vyřešit je, mohou pomoci odstranit takové věci jakou jsou fóbie – strach z výšek, prostoru, malého prostoru, ale i z lidí. Dále mohou pomoci odstranit psychosomatické nemoci, potíže v komunikaci, se soustředěním, vnímáním, přepracovaností, stresem, trémou.

Je poradenství důvěrné?
Samozřejmě. To, co je v sezeních řečeno, je naprosto důvěrné. Mám etický kodex, který striktně dodržuji.

Jak si mohu dohodnout schůzku?
Stačí zavolat nebo zaslat e-mail. Pokud nejsem právě na telefonu, obratem se vám ozvu a dohodneme termín.

Nabízíte skupinová sezení?
Nedělám skupinová sezení ve smyslu psychologických skupinových sezení, kde si lidé ve skupině vzájemně vyprávějí o svých prožitcích, případně si je hodnotí. Skupinová sezení, která mohu dělat, jsou procesy zaměřené na celou skupinu lidí a zpravidla jsou zaměřené na zvýšení schopnosti se soustředit, vnímat a komunikovat.

Můj manžel nechce poradenství. Mohou mi sezení s touto situací pomoci?
Pokud by mělo být cílem dostat manžela na terapii, tak příliš ne. Nemůžeme nikoho nutit. Rozhodnutí na sobě pracovat a něco ve svém životě změnit je velmi osobní. Pokud jde o to, zda mohou sezení pomoci vám osobně, přestože manžel poradenství nechce, pak ano.

Musím v rámci terapie mluvit o věcech, do kterých se mi nechce?
Upřímnost je základem úspěchu. Žádný terapeut na světě vám nemůže účinně pomoct, když mu zatajíte polovinu svého života, protože přese všechno vždy vychází z údajů, které mu poskytnete. Nicméně program je vždy vystavěn po gradientu a zpracovává se jen to, co je člověku v dané chvíli reálné a na co už je schopen se podívat. Přesto se může stát, že se v průběhu sezení narazí na něco, co je třeba „vytáhnout“, i když se do toho člověku zrovna dvakrát nechce. Zpravidla je to také věc, která mu v životě způsobuje velké potíže. Ve skutečnosti i to je věc, kterou už zpracovat lze, protože jinak by se vůbec neobjevila. Takže někdy je třeba trochu odvahy. Pamatuji si sebe sama, jak jsem vzdorovala skoro hodinu s tím, že o tomhle mluvit nebudu. Tímto děkuji své konzultantce za její trpělivost a za to, že to ze mě dostala. Pomohlo to. Pamatuji si také jednoho svého klienta, který mi nakonec řekl, že si tu úlevu užíval dva dny.

Jak sezení vypadá?
Na první pohled téměř jako povídání u kafíčka. Ale kafíčko se nechává na přestávky. Sezení probíhá v místnosti, kde nic neruší. Konzultant pokládá klientovi otázky a ten na ně odpovídá. Otázky jsou specifické a míří na určitou oblast života. Končí se v bodě, kdy si klient něco uvědomí, nebo se mu uleví a cítí se velmi dobře.

Mohu dostat sezení u mě doma?
Není to nemožné a lze se na tom dohodnout. Je ale lepší, když sezení probíhá v jiném prostředí. Někdy totiž může domácí prostředí působit rušivě.

V čem s liší psychoterapie a sezení?
V psychoterapii se obvykle pokládají otázky o životě klienta a hledají se souvislosti. Často obsahuje i hodnocení ze strany psychoterapeuta. V sezeních se pracuje s přesnými procesy. Otázky jsou někdy obecnějšího charakteru, nicméně vždy zaměřené na problematickou oblast a jejich cílem je umožnit člověku prozkoumat svou mysl a objevit pravdu a v dané oblasti zvýšit své schopnosti. Do sezení nepatří žádné hodnocení. Jde jen o navedení a směrování pozornosti klienta tak, aby pravdu objevil a své potíže vyřešil. Ve skutečnosti je to on, kdo zná pravdu, ne jeho terapeut.

 Jaká témata se v sezeních oslovují?
To je individuální záležitost. Každé terapii předchází interview, na základě kterého se sestaví program. Když má například člověk problém s komunikací, v sezeních se z různých hledisek pracuje s tématem komunikace. Pokud má kupříkladu obavy o svůj život, pak se zpracovává toto téma a témata související (jako mohou být ztráty blízkých, nemoci, smrt).

Jak dlouho sezení trvá?
Průměr je cca 2 hodiny. Ale může to být míň i víc. Důležité je, aby se na konci člověk cítil velmi dobře.

Funguje poradenství?
Já nemohu odpovědět jinak, než že ano. Každý z nás má ve skutečnosti schopnost do svého podvědomí nahlédnout. Jde jen o to, aby ho někdo dobře navedl a pomohl mu v tom. U někoho to jde velmi jednoduše, u někoho to může být složitější. Jsou lidé, kteří si vybavují velmi dobře a jsou lidé, kteří si vybavují velmi špatně. Jsou lidé, kteří napřed potřebují vyřešit potíže ve vztazích nebo jiné momentální situace. Ale pro každého existuje cesta. Je třeba jen individuální přístup. Každý případ je jedinečný. Když je například člověk hodně neochotný komunikovat, a to i s terapeutem, ale pomoc opravdu chce, pak je třeba napřed postupně zvyšovat jeho ochotu komunikovat a teprve potom přistoupit k dalším věcem. Samozřejmě i toto poradenství by mohlo selhat, kdyby ho kupříkladu člověk podstupoval na přání někoho jiného nebo by ve skutečnosti vůbec neměl touhu něco ve svém životě zlepšit a byl by jen zvědavý.

Je první sezení zdarma?
Zdama je první konzultace. A lze požádat o ukázkové sezení zdarma. Stačí zavolat, nebo zaslat e-mail.

Jak často musím na sezení docházet?
Aby bylo poradenství účinné a přineslo kýžené ovoce, pracuje se v blocích intenzivní práce. Takový blok je 12,5 hodiny a je dobré to zvládnout během týdne. Pak je zase možná přestávka. Rozvrh je třeba vypracovat tak, aby klientovi vyhovoval. Jsou lidé, kteří si na sebe udělají čas týden v měsíci, nebo jeden týden na každých 5 nebo 6 týdnů. Jsou lidé, kterým vyhovuje docházet nějakou dobu pravidelně 3x týdně na jedno sezení. Přijít na jedno sezení týdně sice výsledky přinese, ale účinnost a efektiva jsou výrazně nižší.  


abgrenzung

Bezplatnou Konzultaci
... nebo vyplňte tento formulář
a nechte si e-mailem zaslat bezplatné zhodnocení a návrh řešení vaší situace:

Jméno:
E-mail:
Vaše situace:
 

abgrenzung

Kontaktujte mne a domluvte si bezplatnou konzultaci© Milena Bildová / Telefon (00420) 222 783 144 / Mobilní telefon: (00420) 604 328 800 / Adresa: Vamberská 263, 199 00 Praha 9