uleva
Osobní konzultant – Praha
český
English
Úvodní stránka     O mně     Služby     Akce     Proč já     Reference     Články     Otázky a odpovědi     Kontakt

Poradenství

Poradenství


Dnes bych se s vámi ráda podělila o svou úvahu nad poradenstvím a nad tím, co by dobré poradenství mělo a nemělo postrádat. Od poradenství jaksi automaticky očekáváme odbornou radu. A v případě ekonomického poradenství, finančního poradenství apod. často opravdu stačí odborná rada. U psychologického poradenství nebo poradenství v případě nějakých těžkostí a problémů v životě či manželství už často odborná rada nestačí. V tomto případě bychom měli termín poradenství trochu rozšířit – mělo by jít nejen o poskytnutí odborné rady, ale také o poskytnutí pomoci.
Proč rada často nestačí?


Možná se vám už někdy stalo, že jste i tušili nebo dokonce věděli, co byste v dané situaci měli udělat, ale prostě jste toho z nějakého důvodu nebyli schopní. Nejjednodušší příklad může být hubnutí: víme, že bychom měli jíst míň sladkého, měli bychom se víc hýbat, měli bychom jíst naposledy v pět odpoledne, měli bychom… a stejně se nám to leckdy nedaří. Jednoduchá rada může být: chce to pevnější vůli nebo nějakou motivaci. Tohle někdy funguje, ale někdy ne. V případě, kdy to nefunguje, člověk potřebuje víc než jen radu. Potřebuje pomocnou ruku. Potřebuje někoho, s kým by mohl svůj život trochu prozkoumat a najít a „vytrhat“ kořeny svého trápení. Pak už celou záležitost zvládne sám. Můžeme si vzít příklad dvou partnerských vztahů. Ani jeden vztah nefunguje ke spokojenosti partnerů. Na první pohled v obou případech vidíme, že manželé se hádají, těžko nacházejí společnou řeč, nemají si moc co říct a jeden druhému se hodně odcizili. V obou případech by mohla odborná rada znít: musíte se zajímat jeden o druhého a víc spolu komunikovat. A určitě je to rada dobrá, protože komunikace a zájem jsou základem manželství. Ale může se stát, že jednomu z manželských párů to pomůže a druhému ne. Proč? Kdybychom obě manželství prozkoumali blíž, pak bychom mohli zjistit následující: první manželský pár se hádá kvůli tomu, že manžel chodí pozdě domů, manželka se cítí osamělá a má pocit, že je toho na ni moc. Druhý manželský pár se hádá, protože manželka by ráda nastoupila zpět do práce, občas strávila čas s kamarádkami a ráda by se také věnovala svému koníčku, ale manželovi se její představa nezamlouvá a rád by ji viděl doma s dětmi. Při bližším zkoumání bychom pravděpodobně našli mnoho dalších faktorů, které vedly k současnému stavu. Ale i když budeme vycházet jen z tohoto zjednodušeného popisu, vidíme, že každý z partnerských vztahů potřebuje jiný přístup a každý z partnerů potřebuje trochu jinou pomoc. V prvním případě by mohlo pomoci třeba vyřešit u manželky pocit osamělosti, pomoci jí zvýšit sebevědomí a najít určitou formu seberealizace a zároveň možná zvládnout jejího manžela, aby se víc účastnil péče o děti a domácnost. V druhém případě by možná víc pomoci potřeboval manžel, aby byl schopen dopřát své ženě více svobody a měl tak šťastnější a spokojenější manželku. Ta řešení by samozřejmě mohla vypadat trochu jinak, ale v každém případě by měla vést v obou případech ke spokojenosti a štěstí všech zúčastněných a měla by být skutečnou pomocí.


Co by v poradenství nemělo chybět a co by v něm chybět mělo?

 • Poradenství by nikdy nemělo být povrchní.
  Mohli bychom říct, že podstata života a nás samých je pro každého stejná. Existují přírodní zákony, které se vztahují na nás všechny a život jako takový. Na druhou stranu, každý z nás je individualita a každá situace, kterou prožíváme, má svá specifika. Tudíž rada založená na několika kusých informacích nebo vycházející z předpokladu, že „tak je to vždycky“ se opravdu může naprosto minout účinkem.
   
 • Poradce by se měl o situaci svého klienta skutečně zajímat.
  To úzce souvisí s předchozím bodem. Aby člověk – a to i odborník – mohl skutečně poradit a pomoci, musí o dané situaci, problému nebo člověku něco vědět. Existují samozřejmě metody, které jsou jasně určené pro zvládnutí nějakého konkrétního problému, ale i přesto nemusí v určitém případě fungovat, protože chybí informace o všech okolnostech. Když takové informace získáme, mohou vést k závěru, že řešení by mělo být komplexnější nebo provedené v jiném pořadí atd. Je to jako v případě lékařů. Jeden může na každou nemoc automaticky předepsat antibiotika a druhý se může o pacienta víc zajímat, věnovat mu víc času a péče a může tudíž zjistit, že příčina jeho problémů se nachází někde jinde.
   
 • Poradce by neměl posuzovat situaci klienta na základě vlastních zkušeností, ale na základě fungujících přírodních zákonů.
  Jsou základní přírodní zákony, kterými se řídí komunikace, soužití lidí i vznik psychosomatických chorob. Takové zákony lze aplikovat na všechny. Ale nikdo z nás nemůže hodnotit situaci druhého člověka podle svých vlastních prožitků a zkušeností. Takové hodnocení může naopak vést k bezcenné radě, protože ten druhý člověk je v určité situaci a poradce, který na ni nahlíží z hlediska své vlastní zkušenosti, ji pak může vidět zkresleně.
   
 • Poradce by nikdy neměl klienta ani jeho situaci klientovi hodnotit, podle potřeby by měl klientovi poskytnout takové informace, které by mu pomohly podívat se na celou situaci i z jiného hlediska.
  Hodnocení druhých lidí je téměř metlou lidstva. Nevěříte? Kolikrát v životě vás někdo hodnotil a vy jste se pak ještě nějakou dobu cítili rozladění? Kolikrát se vám stalo, že vás nějaké hodnocení rozhodilo a nebyli jste díky němu schopni dobře fungovat nebo jste dokonce znejistěli? To, co zjistíte sami, co si opravdu uvědomíte, bude vždy vaše a nikdo vám to nemůže vzít. A budete s tím také schopní pracovat. Je lákavé, očekávat od poradenství, že někam přijdete, poradce vás vyslechne, podívá se na vás a řekne, že váš pocit méněcennosti vychází ze situace, kdy váš starší bratr vypíchl pastelkou oko vašemu plyšákovi, když vám byly čtyři roky. A všechno je vyřešené a vy odcházíte jako sebevědomá osoba. Ale takhle jednoduše to bohužel nefunguje. Proto je v poradenství důležité přivést člověka k poznání, k tomu, že si něco o své situaci nebo životě uvědomí. Hodnocení někoho jiného může sice někdy náhodně vést k uvědomění, ale ve většině případů vede jen do slepé uličky.
   
 • Poradenství by mělo kromě odborných informací a rad obsahovat i technologii, pomocí které může klientovi poskytnout skutečnou pomoc s řešením jeho situace.
  Dalo by se téměř říct, že takový dobrý poradce by měl být po zuby vyzbrojen spoustou technologie, kterou může použít na nejrůznější situace a případy spojené s jeho praxí. A pokud je to funkční technologie, on ji dobře zná, umí ji použít a používá, pak můžeme říci, že máme všichni vyhráno.

Když to lehce shrnu, v případě, že má člověk strach z výšek, je určitě rozumnou radou se výškám vyhýbat. To je to první, co by měl člověk udělat, aby byl jeho život o něco příjemnější. Ale následovat by měla pomoc, která ho jeho strachu z výšek zbaví a tím mu umožní žít plnohodnotný život. Když člověku zemře někdo blízký a on se z toho nemůže vzpamatovat, slova útěchy a „čas to zahojí“ mohou krátkodobě ulevit. Stejně jako vysvětlení, že všichni jednou zemřeme a jde o přirozený koloběh života. Ale skutečná pomoc by spočívala v odbourání hlubokého žalu, který takového člověka sužuje, a v navrácení vitality a chuti do života. Takže pokud budete někdy v životě hledat pomoc, obraťte se na člověka, který umí nejen radit, ale umí také efektivně pomoci.   
  
 
 

Autor: Milena Bildová


abgrenzung

Bezplatnou Konzultaci
... nebo vyplňte tento formulář
a nechte si e-mailem zaslat bezplatné zhodnocení a návrh řešení vaší situace:

Jméno:
E-mail:
Vaše situace:
 

abgrenzung

Kontaktujte mne a domluvte si bezplatnou konzultaci


© Milena Bildová / Telefon (00420) 222 783 144 / Mobilní telefon: (00420) 604 328 800 / Adresa: Vamberská 263, 199 00 Praha 9