uleva
Osobní konzultant – Praha
český
English
Úvodní stránka     O mně     Služby     Akce     Proč já     Reference     Články     Otázky a odpovědi     Kontakt

Psychologie

Psychologie
 
Psychologie je dnes velmi široký pojem a můžeme najít mnoho různých definic. Učebnice psychologie ji například definuje jako:

  1. „Věda o lidské psychice“
  2. Psychologie patří k vědám o člověku. Zkoumá psychiku, její působení a formování v životě člověka, v jeho činnostech a vývoji.
  3. Psychologie je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí.

Samotné slovo psychologie pochází z řeckého psyché (duše) a koncovky -logie (věda, vědecký obor). Psychologie je tedy nauka o duševnu.

Původně byla psychologie součástí filozofie a z tohoto hlediska se za jejího zakladatele považuje Aristoteles, který byl autorem spisu O duši. Již ve starém Řecku se Hypokrates zabýval první naukou o temperamentech člověka (rozdělením na sangvinika, cholerika, flegmatika, melancholika).  René Descartes nahradil pojem duše pojmem vědomí: „myslím, tedy jsem“. Jako samostatná věda vznikla psychologie koncem 19. století. To se pojí se jménem Wilhelm Wundt, který r. 1879 založil v Lipsku první psychologickou laboratoř. Wilhelm Wundt je též pokládán za zakladatele experimentální psychologie (psychologie, která experimentálními metodami zkoumá základní elementy lidské psychiky, jako jsou vjemy, pocity a tak dále.) S rozvojem přírodních věd přenechala psychologie pojem duše filozofům a začala se formovat jako věda. A tehdy tak trochu opustila sebe sama, protože je původně naukou o duševnu.
 
Dnes má psychologie mnoho odvětví. Psychoanalýza se snaží proniknout do podvědomí a nevědomých úrovní psychiky; forenzní psychologie aplikuje poznatky psychologie při vyšetřování trestné činnosti; klinická psychologie uplatňuje poznatky psychologie při diagnostice, prevenci a terapii duševních poruch; psychologie pedagogická se zabývá zákonitostmi vzdělání a výchovy; sociální psychologie se zabývá vlivem sociálních faktorů na psychiku člověka v sociálních situacích; psychologie poradenská pomáhá řešit problémy v manželství, rodině, školství, při volbě povolání; psychologie pracovní, průmyslová a organizační se zabývají mezilidskými vztahy na pracovišti; psychologie lékařská uplatňuje psychologické metody pro práci lékaře a metody, které podporují dobrý vztah mezi pacientem a lékařem; psychologie zdravotnická používá psychologické poznatky v práci zdravotního personálu.
 
Psychologie jako součást běžného života
 
Z výše uvedeného je jasné, že psychologie má dnes velmi široký záběr. Zdaleka nejde jen o řešení problematických situací v životě. Můžeme se s ní setkat všude, kde se jedná o vzájemné vztahy a kde se snažíme působit na někoho druhého. Možná jste se s psychologií setkali i v marketingu a prodeji i designu – působení barev, na jaký obal budou lidé nejlépe reagovat, jak označit cenu, aby klienta zaujala a zboží koupil, jak vytvořit atmosféru v obchodě, aby v něm lidé setrvali a více nakoupili. Mnoho psychologických poznatků může pro společnost být přínosem. Jde o účel, k jakému jsou použity. Nepochybně je užitečné vědět, jak vytvořit příjemné pracovní prostředí, jak budovat ve své firmě tým, jak si udržet dobré vztahy.

Jde jen o to poznatky psychologie použít správně. Každá osoba je jedinečná, a tudíž je třeba s ní pracovat jako s jedincem. Například i výzkum o působení barev bude určitě platit téměř 100 procentně, ale přesto se může najít člověk, na kterého nebude mít studený tón modré barvy uklidňující účinek, ale rozruší ho. Naopak i jasná červená může někoho uspávat, namísto toho, aby mu dodávala energii a povzbuzovala ho. Jde o to, jaké prožitky a zkušenosti má osoba s danou barvou spojené. Slyšela jsem příběh, kdy vizážistka oblékla starší, plachou dámu do zářivě červeného kostýmu, protože ta barva jí podle barevné typologie slušela. A potom složitě řešili, že ta plachá dáma ale nemůže být v tom červeném kostýmu plachá. Protože její plachost s tou zářivě červenou nešla dohromady. Nebylo by jednodušší dámě nabídnout kostým v tlumených tónech červené, ve kterém by se cítila ona dobře?
 
Podmíněné reflexy
 
 Lidské bytosti nejsou stroje ani mechanizmy, které reagují vždy stejně. Možná jste slyšeli o experimentech ruského vědce Ivana Petroviče Pavlova. Jeho výzkumy a experimenty v oblasti podnět – reakce se například využívají při léčbě alkoholizmu. Alkoholikovi se po požití, čichnutí nebo dívání se na alkohol podá tableta, která do půl hodiny způsobí zvracení. Takto se to užívá několik týdnů, až si závislý člověk tuto spojitost podmíní, to znamená, že po ukončení léčby mu pohled, vůně i chuť na alkohol působí pocit zvracení, takže se k tomuto zlozvyku vrací jen těžko. Možná funkční, ale poněkud drsné. Nicméně podmíněné reflexy samozřejmě máme a některé jsou nám velmi užitečné – například když automaticky ucukneme, když se dotkneme něčeho horkého. Ale lidská bytost opravdu není zvíře, které můžeme vychovávat jen na základě podmíněných reflexů a naučených reakcí.  Lidská bytost je svým způsobem poklad. Člověk je velmi schopný, jeho duše (nebo duch) je velmi silná, ve své podstatě rozhodně není zlá a má přirozeně tendenci dělat věci správně. To, že to tak leckdy ve skutečnosti není, je dáno mnoha faktory. Ovlivňují nás naše vlastní zkušenosti i výchova. Žijeme podle toho, čemu věříme.  Člověk nepotřebuje být trénován na to, aby měl správné reakce, nebo aby měl reakce, které ho přinutí chovat se určitým způsobem. Člověk se potřebuje osvobodit od toho, co zakrývá jeho dobrou podstatu a co ho brzdí a omezuje a nutí dělat věci, kterých později i sám lituje.
 
Pokud budeme brát psychologii jen jako vědu, která se už dále nezabývá duší, bude platit, že mnoho psychologických doporučení zní rozumně a správně, protože jsou vypozorovaná a u velkého procenta lidí fungují. Přesto budou vždy nejlépe fungovat ta, která jsou založena na přírodních zákonech fungování tohoto vesmíru, a za kterými stojí čestný záměr pomoci. Pokud člověka něco učíme s cílem zvýšit v dané oblasti jeho schopnost, bude reagovat velmi dobře. Pokud se ho snažíme něco naučit s cílem ho přizpůsobit našim představám, bude se přirozeně bránit.  
 
A vůbec nejlepší psychologií je psychologie, která zahrnuje do práce s člověkem jeho duchovní podstatu a skutečně mu pomáhá k vyššímu vědomí sebe sama, pochopení jeho vztahu k životu, práci i ostatním. A právě tato duchovní podstata je tím, kdo nereaguje vždy stejně, kdo se rozhoduje, je to proměnný faktor, který se nedá jen tak „zaškatulkovat“. Že by právě tento faktor dnešní vědecké psychologii překážel? 
 
Návštěva psychologa
 
Nicméně většina lidí si spojuje slovo psychologie s návštěvou psychologa a řešením nějakých problémů. Dobrý psycholog, který bere člověka jako individualitu, přistupuje k němu jako k jedinečnému případu, může člověku pomoci. Důležité je, aby na konci terapie měl člověk život ve svých rukou. Když člověk skutečně pochopí svůj problém, svou situaci, případně dostane potřebné vzdělání v oblasti, která mu působí v životě potíže, je schopen si poradit s čímkoli.
 
Zodpovědnost

Tady totiž nastupuje faktor zodpovědnosti. Zodpovědnost znamená, že člověk si je vědom, že něco způsobil, že dokáže jednat bez nadřízené autority. Když za nás totiž vyřeší problém někdo jiný a neřešíme ho my na základě vlastního rozhodnutí, pak za své řešení nepřebíráme zodpovědnost. Řešení může být i to nejlepší, ale přesto se můžeme v budoucnu do podobné situace dostat znovu. Proč? Protože jsme to nebyli my sami, kdo k tomu rozhodnutí dospěl, a nebyli jsme to my, kdo věděl, proč k němu dospěl. Bylo to hledisko druhé osoby. Proto je důležité, aby člověk, který potřebuje pomoc, byl veden k tomu, že porozumí své situaci a dospěje k řešení a rozhodnutí sám.
 
Může psycholog předepsat léky?

Psycholog nemá lékařské vzdělání, a proto nemůže předepsat léky. Ty může předepsat psychiatr nebo praktický lékař.  
 
Závěrem

Psychologie má určitě v dnešním světě své místo. Potřebujeme vědět, jak ovlivnit průběh obchodního jednání, jak zaujmout zákazníky, jak jednat s dětmi a rodiči. Cílem by vždy měl být prospěch pro nás i všechny zúčastněné.
O rizicích psychoterapie a jak si vybrat správného psychoterapeuta píši ve svém článku Psychoterapie. Ale ani ty nejlepší poznatky psychologie nám nepomohou, když nebudeme každého člověka vnímat jako jedince, když duševní stránku života omezíme na neurony a fungování mozku a buněk, když si nebudeme vzájemně naslouchat, nebudeme se snažit opravdu pochopit to, co leží pod problémy, na které narážíme a nebudeme řešit skutečné příčiny. Ta nejlepší řešení jsou ta, která přinesou největší prospěch. Možná největší silou tohoto vesmíru je láska. Bez lásky k člověku může každá pomoc selhat.

Autor: Milena Bildová


abgrenzung

Bezplatnou Konzultaci
... nebo vyplňte tento formulář
a nechte si e-mailem zaslat bezplatné zhodnocení a návrh řešení vaší situace:

Jméno:
E-mail:
Vaše situace:
 

abgrenzung

Kontaktujte mne a domluvte si bezplatnou konzultaci


© Milena Bildová / Telefon (00420) 222 783 144 / Mobilní telefon: (00420) 604 328 800 / Adresa: Vamberská 263, 199 00 Praha 9